Bouw Informatie Model

Tijdens de bouw werken veel verschillende partijen samen tot het uiteindelijke eindresultaat. De kans op faalkosten en inefficiëntie is bijzonder groot, vooral bij grote projecten met veel betrokken partijen en gegevensstromen. BIM zorgt ervoor dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Samenwerking en het uitwisselen van gezamenlijke informatie zijn centrale sleutelwoorden.

Voor Tifa Jongbloed betekent werken volgens BIM dat wij enerzijds goede samenwerkingsafspraken maken met samenwerkende partijen als ontwikkelaars, architecten, aannemers, onderaannemers. Anderzijds investeren wij in softwarematige oplossingen om het uitwisselen van kozijninformatie met alle betrokken partners mogelijk te maken.

Voordelen van BIM

  • Verlaging faalkosten door vermindering van ontwerp- en bouwfouten
  • Verbetering van planning en levertijden.
  • Verkorten van de bouwtijd.
  • Eerder inzicht in hoeveelheden, kosten en opbrengsten van een ontwerp.
  • Vermindering van dubbel werk.
  • Vermindering van het aantal wijzigingen en/of correcties.
  • Verbeterd inzicht door 3D visualisatie.
  • Meer grip op het ontwerp- en bouwproces.