Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de in deze website gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is of
fouten kan bevatten. Timmerfabriek Jongbloed kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Timmerfabriek Jongbloed ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Timmerfabriek Jongbloed mag niets uit deze website worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook.