Innovatie

Timmerfabriek Jongbloed doet mee aan het IPC (Innovatie Prestatie Contract) “Building Envelope out of renewable commodities / Prefab (houten) gebouwschil opgebouwd uit hernieuwbare (en recyclebare) grondstoffen.

Wereldwijd gebruikt de bouw circa 40% van alle grondstoffen. Het is daarom logisch dat consumenten, professionele opdrachtgevers en overheden meer en meer vragen naar toepassingen met hernieuwbare en recyclebare grondstoffen. Ondanks de huidige economische situatie verdient dit vraagstuk een antwoord. Daarom gaan wij samen met 20 andere bedrijven en met de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) de uitdaging aan om samen te komen tot ”een gebouwschil opgebouwd uit prefab elementen, samengesteld uit natuurlijke, hernieuwbare en recyclebare bio-based materialen”.

Met de resultaten willen wij ons onderscheiden door, juist in deze tijd, op een positieve wijze in te gaan op de wensen van bewoners en opdrachtgevers. Naast duurzaamheid nu en in de toekomst staan veiligheid en welzijn van bewoners of andere gebruikers van gebouwen hierbij voorop.

Binnen het samenwerkingsverband besteden de deelnemende partijen aandacht aan:

  • Verantwoord materiaalgebruik in kozijnen, ramen en deuren;
  • Dak- en gevelconstructies van hout, hernieuwbare- en recyclebare plaat- en isolatiematerialen;
  • Binnen deze ontwikkelingen wordt damp-open bouwen meegenomen
  • Geïntegreerde natuurlijke energiebronnen;
  • Gevelbekleding van (gemodificeerd) hout en andere hernieuwbare en recyclebare grondstoffen;
  • Onderhoudsarme systemen voor de afwerking.
  • Dit project loopt tot en met 2014.