Kozijnen

Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop bij het ontwerpen en (grotendeels) geautomatiseerd produceren van kozijnen. We besteden veel aandacht aan het inkopen van hoogwaardig en duurzaam (geproduceerd) hout. Maar bijvoorbeeld ook aan het (door)ontwikkelen van kozijnen die vormvastheid en een onderhoudsarme profilering koppelen aan een hoog afwerkingsniveau en optimale warmte- en geluidsisolatie. Ook bij de accessoires, waaronder het hang- en sluitwerk, kiezen we voor de beste kwaliteit en een lange levensduur.

We leveren ook hoogwaardige Kapla kozijnen (Concept III), als alternatief op het montagekozijn. Het Kapla kozijn wordt beglaasd en volledig afgewerkt op het laatste moment gemonteerd. Dit voorkomt veel onnodige schade. Bovendien is het kozijn in een later stadium, bij groot onderhoud, tijdelijk uit te nemen. Kapla kozijnen voldoen aan alle eisen van Bouwbesluit en duurzaam bouwen (naaldhoutkozijnen) en passen in IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel).

Concept III

Zowel bij nieuwbouw als renovatie worden de kozijnen volledig afgelakt en afgewerkt op de bouw aangeleverd en gemonteerd door gespecialiseerde vakmensen. De timmerfabriek neemt hierbij alle planning en organisatie voor zijn rekening en geeft een verzekerde garantie op het kozijn van 10 jaar. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de kozijnenfabrikant en u als opdrachtgever heeft slechts een aanspreekpunt om alles mee af te stemmen en te regelen.

Omdat we snel kunnen schakelen en omschakelen, kunt u bij ons terecht voor elke gewenste maatvoering en profilering. Een vierkant, rond of langwerpig kozijn. Een strakke, moderne of juist klassieke uitstraling. Gegrond, gelakt en met of zonder beglazing. U zegt het maar. Wij helpen u graag.

U-Waarden

De energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficient (EPC). Een energieprestatieberekening is een methode om de energie-efficiëntie van gebouwen te vergelijken. Het is van belang, dat wordt voldaan aan de vereiste energiezuinigheid. Houten gevelelementen maken onderdeel uit van de bouwtechnische maatregelen. In de berekening van de EPC moet de warmtedoorgangscoëfficiënt (UW) van de (houten) gevelelementen ingevoerd worden. De warmtedoorgangscoëfficiënt van een gevelelement (inclusief kozijn en glas) kan worden berekend met een formule

Volgens de huidige systematiek mag voor de warmtedoorgangscoëfficiënt van een kozijn een forfaitaire waarde gehanteerd worden. De warmtedoorgangscoëfficiënt van het kozijn word berekend aan de hand van de doorsneden van de verschillende profielen. De bovendorpel en de stijlen hebben in de regel een gelijke doorsnede. De onderdorpel wijkt hiervan af. De documentatie/het KOMO-certificaat van de glasleverancier vermeld de Ug-waarden van het toe te passen glas.

Huidige situatie

Voor het realiseren van een bepaalde EPC wordt uitgegaan van de Bouwkundige basiskenmerken. Met de huidige kozijnen zijn de volgens het KVT (Kwaliteit Van Timmerwerk) voorgeschreven waarden haalbaar, in combinatie met het juiste glaspakket.

Toekomst

In het kader van energiezuinig en luchtdicht bouwen ontstaat er een wedloop op de laagste Uw-waarden. Er zijn initiatieven die eisen stellen aan de maximale Uw-waarde van (houten) gevelelementen. Het Bouwbesluit gaat uit van de prestatie van de woning, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen bouwkundige, verlichtingstechnische en installatietechnische maatregelen.
De Technische Commissie Kozijnen heeft uitgangspunten opgesteld die de basis zijn voor Uw-waarden van houten gevelelementen. De uitgangspunten zijn in eerste instantie de huidige KVT details en massief gevingerlast en/of geoptimaliseerd hout. In de nabije toekomst zullen alternatieven voor aluminium aanslag en beglazingsprofielen, het optimaliseren van dichtingen en aangepaste beglazingsdetails meegenomen worden.

Meer weten over U-waarden of de berekening daarvan? Neem eens contact met ons op!