Levens Cyclus Analyse (LCA)

Het beleid van de overheid is erop gericht om woningen en gebouwen te verduurzamen door het verbeteren van de energieprestatie van bestaande gebouwen. In het gewijzigde Bouwbesluit van 2012 wordt gesteld, dat vanaf 1 januari 2013 de milieuprestatie van een gebouw met betrekking tot de gehele levenscyclus moet worden berekend. Bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren vanaf 100 m² moet een zogenoemde milieuprestatieberekening worden bijgeleverd. De keuze voor materialen is van groot belang om een goede milieuscore te krijgen voor het totale gebouw.

De EPC voor nieuwbouwprojecten wordt geleidelijk aangepast, met als doel in 2020 ‘energieneutraal’ te bouwen. Voor het reduceren van de milieubelasting van bouwmaterialen die worden toegepast in nieuwbouw of renovatie is de zogenaamde milieuprestatieberekening ontworpen. Dit is de optelsom van de milieuprestatie van de gekwantificeerde diverse losse bouwonderdelen, zoals kozijnen, spouwbladen, daken, trappen, etc.

Alle onderdelen en hoeveelheden bij elkaar opgeteld, geven de milieuscore weer. Dit zijn de verborgen milieukosten in euro’s per bruto m² vloeroppervlak. In de toekomst zal de overheid een maximaal bedrag gaan eisen voor de ‘verborgen milieukosten’. Bij het ontwerpen van een gebouw zal dus niet alleen worden gekeken naar de laagste kostprijs, maar zullen ook de verborgen milieukosten sterk meetellen. De ontwerper moet dus zorgvuldig kiezen welke producten hij toepast om niet boven het maximale milieubedrag uit te komen.

De milieuprestaties van de diverse losse bouwonderdelen worden door de Stichting Bouw Kwaliteit (SBK) beheerd in de zogenoemde Nationale Milieu Database. Hierin is de milieuscore van alle bouwonderdelen vastgelegd, die uit verschillende grondstoffen zijn gemaakt. De milieuscore van de bouwonderdelen wordt gemaakt aan de hand van een Levens Cyclus Analyse (LCA).