U-waarden

De energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficient (EPC). Een energieprestatieberekening is een methode om de energie-efficiëntie van gebouwen te vergelijken. Het is van belang, dat wordt voldaan aan de vereiste energiezuinigheid. Houten gevelelementen maken onderdeel uit van de bouwtechnische maatregelen. In de berekening van de EPC moet de warmtedoorgangscoëfficiënt (UW) van de (houten) gevelelementen ingevoerd worden. De warmtedoorgangscoëfficiënt van een gevelelement (inclusief kozijn en glas) kan worden berekend met een formule

Volgens de huidige systematiek mag voor de warmtedoorgangscoëfficiënt van een kozijn een forfaitaire waarde gehanteerd worden. De warmtedoorgangscoëfficiënt van het kozijn word berekend aan de hand van de doorsneden van de verschillende profielen. De bovendorpel en de stijlen hebben in de regel een gelijke doorsnede. De onderdorpel wijkt hiervan af. De documentatie/het KOMOR-certificaat van de glasleverancier vermeld de Ug-waarden van het toe te passen glas.

Huidige situatie

Voor het realiseren van een bepaalde EPC wordt uitgegaan van de Bouwkundige basiskenmerken. Met de huidige kozijnen zijn de volgens het KVT (Kwaliteit Van Timmerwerk) voorgeschreven waarden haalbaar, in combinatie met het juiste glaspakket.

Toekomst

In het kader van energiezuinig en luchtdicht bouwen ontstaat er een wedloop op de laagste Uw-waarden. Er zijn initiatieven die eisen stellen aan de maximale Uw-waarde van (houten) gevelelementen. Het Bouwbesluit gaat uit van de prestatie van de woning, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen bouwkundige, verlichtingstechnische en installatietechnische maatregelen.
De Technische Commissie Kozijnen heeft uitgangspunten opgesteld die de basis zijn voor Uw-waarden van houten gevelelementen. De uitgangspunten zijn in eerste instantie de huidige KVT details en massief gevingerlast en/of geoptimaliseerd hout. In de nabije toekomst zullen alternatieven voor aluminium aanslag en beglazingsprofielen, het optimaliseren van dichtingen en aangepaste beglazingsdetails meegenomen worden.

Meer weten over U-waarden of de berekening daarvan? Neem eens contact met ons op!